WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN: LARANGAN PEMANDUAN ATAU PENGGUNAAN KENDERAAN BARANGAN DI ATAS BAHAGIAN JALAN YANG DINYATAKAN BERKUATKUASA MULAI 7 FEBRUARI 2023

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN – Notis di Bawah Seksyen 70

Larangan pemanduan atau penggunaan kenderaan barangan di atas bahagian jalan yang dinyatakan berkuatkuasa mulai 7 Februari 2023.