Decrease Font Size Reset Font Size Increase Font Size

Ikuti Kami:

Home Bahagian Struktur & Rekabentuk

Bahagian Struktur & Rekabentuk

Blue-Separator-Line-Image

Pengenalan

Bahagian Struktur Dan Rekabentuk adalah satu unit rekabentuk di dalam organisasi JKR Pahang yang merupakan unit sokongan kepada Bahagian Bangunan, Bahagian Arkitek dan Bahagian Jalan. Bahagian ini ditubuhkan pada tahun 2009. Bahagian ini merupakan bahagian yang berperanan membantu memberi khidmal kepakaran teknikal dan nasihat dalam aspek kejuruteraan sivil dan struktur kepada bahagian lain di JKR Pahang, JKR Daerah di Negeri Pahang, serta jabatan kerajaan dan agensi lain.

Fungsi Bahagian Struktur & Rekabentuk

1. Merekabentuk lukisan struktur.
2. Menyelaras dan menyediakan lukisan struktur.
3. Menyediakan khidmat nasihat teknikal kepada bahagian dan daerah di JKR PAHANG serta jabatan dan agensi lain.
4. Bertanggungjawab menyemak rekabentuk dan lukisan struktur yang dikemukakan oleh pihak perunding.

Alamat Perhubungan

 

Unit CPAB-PMO JKR Pahang,
Tingkat 10, Kompleks Tun Razak,
Bandar Indera Mahkota,
25582 Kuantan, Pahang.

Telefon: 09-571 7000
Fax: 09-571 7099