Decrease Font Size Reset Font Size Increase Font Size

Ikuti Kami:

Home CPAB- PMO

CPAB - PMO

Blue-Separator-Line-Image

Fungsi Unit Pengurusan Portfolio Negeri (PMO), Cawangan Perancangan Aset Bersepadu (CPAB)

 1. Melaksanakan fungsi sebagai pegawai perhubungan kepada Pejabat Pengurusan Portfolio Pusat dalam pelaksanaan strategi pengurusan Aset Menyeluruh
 2. Menyelaraskan dan memantau pelaksanaan khidmat perundingan dan nasihat teknikal berdasarkan amalan terbaik kejuruteraan dalam Pengurusan Aset Menyeluruh

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

PENGURUSAN PROGRAM DAN PEOJEK SERTA PENGURUSAN ASET DAN FASILITI

 1. Menyelaras penyediaan laporan dan maklumbalas berkaitan Projek/Senggara/Pemulihan/Ubah suai/Pegurusan Fasiliti (FM) untuk agensi dan JKR.
 2. Menyelaras perancangan strategi pelaksanaan projek termasuk menyediakan surat lantikan Penolong Pengurus Program dan/atau Head of Project Team (HOPT)/ Head of Facility Team (HOFT).
 3. Menyelaras pendaftaran Projek Negeri di dalam Sistem SKALA dan menyelaras maklumat projek di dalam SPSB.

PEMANTAUAN PRESTASI PROJEK, ASET DAN FASILITI

 1. Menyelaras pencapaian Key Performance Indikator (KPI) Pelan Strategik dan Pelan Bisnes JKR bagi Tema 1.
 2. Menyelaras pelaksanaan dan pengemaskinian prestasi Projek dalam Sistem SKALA dan Senggara/ Pemulihan/ Ubag suai/ Pengurusan Fasiliti (FM) dalam Sistem Pemantauan Senggaraan Bersepadu (SPSB)/ Sistem Pengurusan Fasiliti Berpusat (eSPFB).
 3. Menyelaras mesyuarat pemantauan projek dan laporan prestasi kewangan dan fizikal Projek / Senggara / Pemulihan/ Ubah suai/ Pengurusan Fasiliti (FM) di peringkat Negeri.
 4. Menyelaras persediaan bagi Mesyuarat Problem Solving Governance (PSG) /Contract Coordination Panel (CCP) dan menyusuli tindakan dari keputusan PSG/CCP.

KHIDMAT PERUNDINGAN DAN NASIHAT TEKNIKAL BERDASARKAN AMALAN TERBAIK KEJURUTERAAN

 1. Menyelaras laporan pelaksanaan Amalan Terbaik Pengurusan Projek bagi Gerbang Nilai (GN), Penjadualan, dan (CCP) dan pelan Pengurusan Risiko/ Risk Management Plan (GMP).
 2. Menyelaras pelaksanaan Project Health Check (PHC)/ Intervensi Projek/ Projek Lesson Learned (PLL) dan menyusuli tindakan dari keputusan PHC/ Intervensi dan menerapkan dapatan kajian untuk diamalkan dalam projek-projek lain.

Alamat Perhubungan

Unit CPAB-PMO JKR Pahang,
Tingkat 10, Kompleks Tun Razak,
Bandar Indera Mahkota,
25582 Kuantan, Pahang.

Telefon: 09-571 7000
Fax: 09-571 7099