Decrease Font Size Reset Font Size Increase Font Size

Ikuti Kami:

Home Bahagian Pentadbiran & Kewangan

Bahagian Pentadbiran & Kewangan

Blue-Separator-Line-Image

Fungsi Bahagian Pentadbiran & Kewangan

1. Pentadbiran Am

  • Menyelaras dan mengurus urusan pentadbiran yang lebih efisyen selaras dengan Objektif Jabatan.
  • Mengurus keperluan Sumber Manusia Jabatan.
  • Merangka dan menyelaras latihan dan kursus yang sesuai serta yang membantu dalam kemajuan kerjaya.

2. Kewangan

  • Bagi mengadakan satu perkhidmatan yang berkualiti, cekap dan amanah serta berkesan kepada semua pelanggan (Jabatan, Agensi dan Orang Ramai) di dalam semua urusan yang berkaitan dengan hal-hal kewangan.
  • Untuk mengurus dan mengawal wang awam bagi perbelanjaan mengurus dan pembangunan.
  • Memastikan rekod kewangan sentiasa kemas kini dan teratur.

Alamat Perhubungan

 

Bahagian Pentadbiran dan Kewangan JKR Pahang
Tingkat 12, Kompleks Tun Razak
Bandar Indera Mahkota
25582 Kuantan, Pahang

Telefon: 09-571 7007
Fax: 09-573 2837