Decrease Font Size Reset Font Size Increase Font Size

Ikuti Kami:

Home Misi

Misi JKR Pahang

Misi kita ialah umtuk menyumbangkan kepada pembangunan negara dengan :
1.
Membantu pelanggan kita merealisasikan matlamat dasar dan menyampaikan perkhidmatan melalui kerjasama sebagai rakan kongsi strategik.
2.
Mempiawai proses dan sistem kita untuk memberikan hasil perkhidmatan yang konsisten.
3.
Menyediakan perkhidmatan pengurusan aset dan projek yang efektif dan inovatif.
4.
Mengukuhkan kompetensi kejuruteraan yang sedia ada.
5.
Membangunkan modal insan dan kompetensi baru.
6.
Mengutamakan integriti dalam memberi perkhidmatan.
7.
Membina hubungan harmoni dengan masyarakat.
8.
Memelihara alam sekitar dalam penyampaian perkhidmatan.