PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PEMBERSIHAN DAN LAIN-LAIN BERKAITAN DENGANNYA DI KOMPLEKS PEJABAT-PEJABAT KERAJAAN BAGI TEMPOH 24 BULAN DI DAERAH LIPIS, PAHANG DARUL MAKMUR

SebutHarga JKR/L/B/01/2023