TAWARAN SEMULA KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN PENYENGGARAAN SISTEM PENYAMAN UDARA JENIS BERPUSAT SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI KOMPLEKS TUN RAZAK (KOMTUR), BANDAR INDERA MAHKOTA, 25582 KUANTAN, PAHANG DARUL MAKMUR

CKMNP-05-M01 2023-14