Decrease Font Size Reset Font Size Increase Font Size

Ikuti Kami:

Home Media & Penerbitan

Media & Penerbitan

Galeri Kenyataan Media, Audio Visual dan lain-lain bahan media penerbitan.

KENYATAAN AKHBAR DAN KERATAN AKHBAR

Koleksi Kenyataan Media dan Keratan Akhbar berkaitan JKR Negeri Pahang

BULETIN

Paparan aktiviti semasa JKR Negeri Pahang di peringkat Bahagian / Unit / Cawangan dan Daerah.

LAPORAN TAHUNAN

Rumusan aktiviti / perbelanjaan  kewangan serta laporan berkaitan Projek Negeri dan Persekutuan yang dikendalikan oleh JKR Negeri Pahang.

SET DATA TERBUKA

Satu inisiatif kerajaan dalam meningkatkan ketelusan penyampaian perkhidmatan menerusi perkongsian data terbuka yang boleh digunakan oleh rakyat. Seterusnya meningkatkan produktiviti ekonomi digital negara melalui industri atau inovasi baharu dengan penglibatan rakyat dan komuniti perniagaanan / Unit / Cawangan dan Daerah.