NOTIS PENUTUPAN SEMENTARA JALAN PERSEKUTUAN FT68 (JALAN LAMA GOMBAK – BENTONG), SEKSYEN 43.00 – 43.40 KEPADA SEMUA JENIS KENDERAAN

NOTIS FT68