TEL : +(609)-571 7000 / FAX : +(609)-573 2837 | EMEL: jkrpahang[at]pahang.gov.my | Ikuti Kami di   JKR FACEBOOK 

Tema : Warna Asal Warna Merah kuning
msen

BAHAGIAN - IBU PEJABAT

Peta Lokasi JKR Bahagian dan Unit

11 Apr

Bahagian Struktur Dan Rekabentuk

A.  Pengenalan

  Bahagian Struktur Dan Rekabentuk adalah satu unit rekabentuk di dalam organisasi JKR Pahang yang merupakan unit sokongan kepada Bahagian Bangunan, Bahagian Arkitek dan Bahagian Jalan. Bahagian ini ditubuhkan pada tahun 2009. Bahagian ini merupakan bahagian yang berperanan membantu memberi khidmal kepakaran teknikal dan nasihat dalam aspek kejuruteraan sivil dan struktur kepada bahagian lain di JKR Pahang, JKR Daerah di Negeri Pahang, serta jabatan kerajaan dan agensi lain
B. Fungsi Bahagian Struktur Dan Rekabentuk

  Peranan utama bahagian ini adalah merekabentuk, menyelaras dan menyediakan lukisan struktur bagi projek yang diuruskan oleh JKR Pahang. Selain itu, bahagaian ini bertanggungjawab mengurus, memantau dan menyelia projek KK3 Kurnia dan KK3 Paya Besar, Kuantan, Pahang.

Bahagian ini juga berperanan memberi khidmat nasihat teknikal kepada bahagian dan daerah di JKR Pahang serta jabatan dan agensi lain. Disamping itu bahagian ini bertanggungjawab menyemak rekabentuk dan lukisan struktur yang dikemukakan oleh pihak perunding
C.

Alamat Perhubungan


 

Bahagian Struktur dan Rekabentuk JKR Pahang,
Tingkat 1, Kompleks Tun Razak,
Bandar Indera Mahkota,
25582 Kuantan, Pahang

Telefon: 09-571 7000
Fax: 09-573 2837

Baca 4956 kali Dipinda pada Selasa, 17 November 2015 09:03