TEL : +(609)-571 7000 / FAX : +(609)-573 2837 | EMEL: jkrpahang[at]pahang.gov.my | Ikuti Kami di   JKR FACEBOOK 

Tema : Warna Asal Warna Merah kuning
msen

BAHAGIAN - IBU PEJABAT

Peta Lokasi JKR Bahagian dan Unit

11 Apr

Bahagian Pendidikan

A. Fungsi Bahagian Pendidikan

1.

PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PEJABAT

  1. Mengurus fail, surat menyurat dan pekeliling
  2. Mengurus laporan - laporan yang berkaitan bahagian projek
  3. Mengurus mesyuarat yang berkaitan dengan bahagian dan projek
2.

PENGURUSAN PROJEK

  1. Menjalankan pentadbiran kontrak semasa peringkat kontrak, pasca kontrak dan turut terlibat di peringkat pra kontrak
  2. Menjalankan pemantauan kemajuan kerja, kualiti dan kewangan projek
  3. Menjalankan kerja - kerja pengauditan terhadap dokumentasi, perlaksanaan dan produk projek
  4. Terlibat dalam menyelaras reka bentuk, peruntukan projek - projek pendidikan
B.

Alamat Perhubungan


 

Bahagian Pendidikan JKR Pahang,
Tingkat 11, Kompleks Tun Razak,
Bandar Indera Mahkota,
25582 Kuantan, Pahang

Telefon: 09-571 7000
Fax: 09-573 2837

Baca 4202 kali Dipinda pada Selasa, 17 November 2015 09:04