TEL : +(609)-571 7000 / FAX : +(609)-573 2837 | EMEL: jkrpahang[at]pahang.gov.my | Ikuti Kami di   JKR FACEBOOK 

Tema : Warna Asal Warna Merah kuning
msen

BAHAGIAN - IBU PEJABAT

Peta Lokasi JKR Bahagian dan Unit

11 Apr

Bahagian Kontrak & Ukur Bahan

A. Fungsi Bahagian Kontrak & Ukur Bahan

1. Peranan utama yang dimainkan oleh Bahagian Kontrak & Ukur Bahan ialah memberi khidmat kepaka'a kepada bahagian-bahagian lain di JKR. Perunding di dalam pelaksanaan projek khususnya memberi penekanan kepada pengurusan tender dan pentadbiran kontrak yang efisyen supaya projek dapat disiapkan dalam jangka masa dan kos yang telah dipersetujui.
2. Bahagian Kontrak & Ukur Bahan juga bertanggungjawab untuk mempastikan peraturan tender dar kontrak yang dilaksanakan adalah memenuhi ciri-ciri pertanggungjawaban awam dan selaras denga) dasar semasa kerajaan.
  Diantara fungsi utama Bahagian Kontrak & Ukur Bahan ialah:-
A.

Pra - Kontrak

la merupakan tugas-tugas di peringkat awal tender sehingga kontrak bagi tender tersebut ditandatangani. Diantara aktiviti-aktiviti yang dijalankan diperingkat ini adalah

 1. Menjadi urus setia kepada penutupan dan pembukaan tender.
 2. Menyedia dan menyemak Dokumen Meja Tender dan Dokumen Tender.
 3. Menjual dokumen-dokumen tender kepada kontraktor yang berkelayakan
 4. Menyediakan dan menyemak anggaran kos projek.
 5. Memproses pengeluaran iklan dan memanggil tender-tender secara terbuka, selektif dan runding terus.
 6. Menyediakan laporan tender.
 7. Menyediakan Surat Setuju Terima Tender
B.

Pos - Kontrak

 1. Melaksanakan Audit Teknikal bagi semua dokumen-dokumen Pos Kontrak sehingga Perakuan Muktamad.
 2. Menjadi Urus setia Pelantikan Jurukur Tanah dan Perunding-Perunding, Urus setia Perubahan Kerja, Urus setia Sebut harga dan Urus setia Perolehan Melalui Kontrak.
 3. Menjadi Wakil Pegawai Penguasa (Ukur Bahan) Bagi sesetengah projek.
 4. Menilai dan memperakukan Tuntutan Kontraktor.
 5. Memberikan Khidmat Nasihat tentang Pengurusan Kontrak
B.

Alamat Perhubungan


 

Bahagian Kontrak & Ukur Bahan JKR Pahang,
Tingkat 12, Kompleks Tun Razak,
Bandar Indera Mahkota,
25582 Kuantan, Pahang

Telefon: 09-571 7000
Fax: 09-573 2837

Baca 9370 kali Dipinda pada Isnin, 28 September 2015 16:27