TEL : +(609)-571 7000 / FAX : +(609)-573 2837 | EMEL: jkrpahang[at]pahang.gov.my | Ikuti Kami di   JKR FACEBOOK 

Tema : Warna Asal Warna Merah kuning
msen

BAHAGIAN - IBU PEJABAT

Peta Lokasi JKR Bahagian dan Unit

11 Apr

Bahagian Jalan

A.  Pengenalan

B. Objektif Bahagian

  Untuk mengadakan infrastruktur jalan dan jambatan persekutuan dan negeri bagi memenuhi keperluan-keperluan pembangunan negara, menyelaraskan pembinaan dan pembaikan jalan-jalan dan jambatan di luar bandar bagi mengadakan hubungan ke kawasan-kawasan yang membangun dan menentukan bahawa jalan-jalan dan jambatan-jambatan yang sediada disenggara, dibaiki serta ditingkatkan mutu dengan sempurna supaya untuk perjalanan yang selamat dan selesa
C. Fungsi Bahagian Jalan

1.

PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PEJABAT

 1. Mengurus fail, surat-menyurat dan pekeliling
 2. Mengurus laporan-laporan yang berkaitan bahagian dan projek
 3. Mengurus mesyuarat yang berkaitan dengan bahagian dan projek
2.

PENGURUSAN PROJEK DAN PENYENGGARAAN

 1. Merancang pembinaan rangkaian jalan baru dan menaiktaraf jalan sediada
 2. Melaksanakan kerja-kerja penyediaan dokumen meja tender
 3. Menyelaras kerja-kerja yang dijalankan oleh pihak perunding
 4. Menjalankan pemantauan kemajuan kerja, kualiti dan kewangan projek
 5. Menjalankan kerja-kerja pengauditan terhadap dokumentasi, pelaksanaan dan produk projek
 6. Menyelenggarakan rangkaian jalan sediada termasuk mengawal dan pengagihan peruntukan
 7. Meneliti, menyemak dan meluluskan permohonan-permohonan pembangunan tepi jalan
 8. Terlibat dalam meyelaras rekabentuk, pengambilan balik tanah & pampasan dan peruntukan pembangunan dan mengurus projek-projek jalan.
 

Bagi pelaksanaan tanggungjawab di atas Bahagian Jalan JKR Pahang dibahagikan kepada dua (2) unit utama:

 1. Unit Projek
 2. Unit Penyelenggaraan
D.

Alamat Perhubungan


 

Bahagian Jalan JKR Pahang,
Tingkat 10, Kompleks Tun Razak,
Bandar Indera Mahkota,
25582 Kuantan, Pahang

Telefon: 09-571 7000
Fax: 09-573 2837

Baca 8873 kali Dipinda pada Isnin, 28 September 2015 16:26