TEL : +(609)-571 7000 / FAX : +(609)-573 2837 | EMEL: jkrpahang[at]pahang.gov.my | Ikuti Kami di   JKR FACEBOOK 

Tema : Warna Asal Warna Merah kuning
msen
1. Sebutharga dipelawa daripada Kontraktor-Kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan yang masih SAH, dalam Kod Bidang 221001.
2. Dokumen Sebutharga akan dikeluarkan kepada penama-penama yang bertauliah / wakil-wakil Kontraktor yang sah sahaja ( Satu wakil untuk satu syarikat sahaja ). Bagi maksud ini Kontraktor-kontraktor hendaklah membawa Perakuan Pendaftaran dengan Kementerian Kewangan Asal yang masih sah, dalam Kod Bidang 221001. Kegagalan tuan/puan mengemukakan surat tersebut boleh menyebabkan borang sebutharga tidak akan dikeluarkan.
3 Penama-penama yang ditauliahkan dalam Sijil Kementerian Kewangan sahaja DIWAJIBKAN menghadiri taklimat dan lawatan tapak. Syarikat TIDAK BOLEH mewakili orang lain selain dari penama yang dinamakan dalam sijil untuk menghadiri / lawatan tapak. Taklimat akan hanya diadakan sekali sahaja. Kontraktor dikehendaki berkumpul pada tarikh dan masa yang ditetapkan.
4. Borang Sebutharga yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di Tingkat 12, Bahagian Kontrak & Ukur Bahan, Kompleks Tun Razak, Bandar Indera Mahkota, 25582 Kuantan Pahang, tidak lewat dari jam 12.00 tengahari, bertarikh 17/11/2016.
5. Maklumat lanjut sila hubungi Bahagian Kontrak & Ukur Bahan, Jabatan Kerja Raya Pahang, Tkt.12, Kompleks Tun Razak, Bandar Indera Mahkota, 25582 Kuantan, Pahang.

View Site

1. Sebutharga dipelawa daripada pembekal-pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan di Negeri Pahang Darul Makmur di bawah bidang / Sub-Bidang / Pecahan Sub-Bidang 221001 dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam Kod Bidang berkaitan.
2. Dokumen Sebutharga akan dikeluarkan kepada penama-penama yang bertauliah / wakil-wakil Kontraktor yang sah sahaja. Bagi maksud ini Kontraktor-kontraktor hendaklah membawa Surat ASAL Pendaftaran Kementerian Kewangan yang masih sah tempoh. Kegagalan tuan/puan mengemukakan surat tersebut boleh menyebabkan borang sebutharga tidak akan dikeluarkan.
3 Kontraktor DIWAJIBKAN menghadiri taklimat dan lawatan tapak. Syarikat TIDAK BOLEH mewakili orang lain selain dari penama yang dinamakan dalam sijil untuk menghadiri / lawatan tapak. Taklimat akan hanya diadakan sekali sahaja. Kontraktor dikehendaki berkumpul pada tarikh dan masa yang ditetapkan.
4. Borang Sebutharga yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di Tingkat 12, Bahagian Kontrak & Ukur Bahan, Kompleks Tun Razak, Bandar Indera Mahkota, 25582 Kuantan Pahang, tidak lewat dari jam 12.00 tengahari, bertarikh 28/12/2016.
5. Maklumat lanjut sila hubungi Bahagian Kontrak & Ukur Bahan, Jabatan Kerja Raya Pahang, Tkt.12, Kompleks Tun Razak, Bandar Indera Mahkota, 25582 Kuantan, Pahang.
1. Sebutharga dipelawa daripada Kontraktor-Kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) yang.Memegang Sijil Perakuan Pendaftaran dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan yang masih sah serta Sijil Taraf Bumiputera oleh Pusat Khidmat Kontraktor..
2. Dokumen Sebutharga akan dikeluarkan kepada penama-penama yang bertauliah / wakil-wakil Kontraktor yang sah sahaja. Bagi maksud ini Kontraktor-kontraktor hendaklah membawa Perakuan Pendaftaran ( CIDB ) Asal, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan ( CIDB ) Asal dan Sijil Taraf Bumiputera ( PKK ) Asal. Kegagalan tuan/puan mengemukakan surat tersebut boleh menyebabkan borang sebutharga tidak akan dikeluarkan.
3 Penama-penama yang ditauliahkan dalam Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (CIDB) Asal dan Sijil Taraf Bumiputera (PKK) Asal sahaja DIWAJIBKAN menghadiri taklimat dan lawatan tapak. Syarikat TIDAK BOLEH mewakili orang lain selain dari penama yang dinamakan dalam sijil untuk menghadiri / lawatan tapak. Taklimat akan hanya diadakan sekali sahaja. Kontraktor dikehendaki berkumpul pada tarikh dan masa yang ditetapkan.
4. Borang Sebutharga yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di Tingkat 12, Bahagian Kontrak & Ukur Bahan, Kompleks Tun Razak, Bandar Indera Mahkota, 25582 Kuantan Pahang, tidak lewat dari jam 12.00 tengahari, bertarikh 30/06/2016
5. Maklumat lanjut sila hubungi Bahagian Kontrak & Ukur Bahan, Jabatan Kerja Raya Pahang, Tkt.12, Kompleks Tun Razak, Bandar Indera Mahkota, 25582 Kuantan, Pahang.
1. Sebutharga dipelawa daripada Kontraktor-Kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) yang.Memegang Sijil Perakuan Pendaftaran dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan yang masih sah serta Sijil Taraf Bumiputera oleh Pusat Khidmat Kontraktor..
2. Dokumen Sebutharga akan dikeluarkan kepada penama-penama yang bertauliah / wakil-wakil Kontraktor yang sah sahaja. Bagi maksud ini Kontraktor-kontraktor hendaklah membawa Perakuan Pendaftaran ( CIDB ) Asal, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan ( CIDB ) Asal dan Sijil Taraf Bumiputera ( PKK ) Asal. Kegagalan tuan/puan mengemukakan surat tersebut boleh menyebabkan borang sebutharga tidak akan dikeluarkan.
3 Penama-penama yang ditauliahkan dalam Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (CIDB) Asal dan Sijil Taraf Bumiputera (PKK) Asal sahaja DIWAJIBKAN menghadiri taklimat dan lawatan tapak. Syarikat TIDAK BOLEH mewakili orang lain selain dari penama yang dinamakan dalam sijil untuk menghadiri / lawatan tapak. Taklimat akan hanya diadakan sekali sahaja. Kontraktor dikehendaki berkumpul pada tarikh dan masa yang ditetapkan.
4. Borang Sebutharga yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di Tingkat 12, Bahagian Kontrak & Ukur Bahan, Kompleks Tun Razak, Bandar Indera Mahkota, 25582 Kuantan Pahang, tidak lewat dari jam 12.00 tengahari, bertarikh 23/06/2016
5. Maklumat lanjut sila hubungi Bahagian Kontrak & Ukur Bahan, Jabatan Kerja Raya Pahang, Tkt.12, Kompleks Tun Razak, Bandar Indera Mahkota, 25582 Kuantan, Pahang.
1. Sebutharga dipelawa daripada Kontraktor-Kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) yang.Memegang Sijil Perakuan Pendaftaran dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan yang masih sah serta Sijil Taraf Bumiputera oleh Pusat Khidmat Kontraktor..
2. Dokumen Sebutharga akan dikeluarkan kepada penama-penama yang bertauliah / wakil-wakil Kontraktor yang sah sahaja. Bagi maksud ini Kontraktor-kontraktor hendaklah membawa Perakuan Pendaftaran ( CIDB ) Asal, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan ( CIDB ) Asal dan Sijil Taraf Bumiputera ( PKK ) Asal. Kegagalan tuan/puan mengemukakan surat tersebut boleh menyebabkan borang sebutharga tidak akan dikeluarkan.
3 Penama-penama yang ditauliahkan dalam Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (CIDB) Asal dan Sijil Taraf Bumiputera (PKK) Asal sahaja DIWAJIBKAN menghadiri taklimat dan lawatan tapak. Syarikat TIDAK BOLEH mewakili orang lain selain dari penama yang dinamakan dalam sijil untuk menghadiri / lawatan tapak. Taklimat akan hanya diadakan sekali sahaja. Kontraktor dikehendaki berkumpul pada tarikh dan masa yang ditetapkan.
4. Borang Sebutharga yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di Tingkat 12, Bahagian Kontrak & Ukur Bahan, Kompleks Tun Razak, Bandar Indera Mahkota, 25582 Kuantan Pahang, tidak lewat dari jam 12.00 tengahari, bertarikh 20/06/2016
5. Maklumat lanjut sila hubungi Bahagian Kontrak & Ukur Bahan, Jabatan Kerja Raya Pahang, Tkt.12, Kompleks Tun Razak, Bandar Indera Mahkota, 25582 Kuantan, Pahang.
1. Sebutharga dipelawa daripada Kontraktor-Kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) yang.Memegang Sijil Perakuan Pendaftaran dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan yang masih sah serta Sijil Taraf Bumiputera oleh Pusat Khidmat Kontraktor..
2. Dokumen Sebutharga akan dikeluarkan kepada penama-penama yang bertauliah / wakil-wakil Kontraktor yang sah sahaja. Bagi maksud ini Kontraktor-kontraktor hendaklah membawa Perakuan Pendaftaran ( CIDB ) Asal, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan ( CIDB ) Asal dan Sijil Taraf Bumiputera ( PKK ) Asal. Kegagalan tuan/puan mengemukakan surat tersebut boleh menyebabkan borang sebutharga tidak akan dikeluarkan.
3 Penama-penama yang ditauliahkan dalam Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (CIDB) Asal dan Sijil Taraf Bumiputera (PKK) Asal sahaja DIWAJIBKAN menghadiri taklimat dan lawatan tapak. Syarikat TIDAK BOLEH mewakili orang lain selain dari penama yang dinamakan dalam sijil untuk menghadiri / lawatan tapak. Taklimat akan hanya diadakan sekali sahaja. Kontraktor dikehendaki berkumpul pada tarikh dan masa yang ditetapkan.
4. Borang Sebutharga yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di Tingkat 12, Bahagian Kontrak & Ukur Bahan, Kompleks Tun Razak, Bandar Indera Mahkota, 25582 Kuantan Pahang, tidak lewat dari jam 12.00 tengahari, bertarikh 20/06/2016
5. Maklumat lanjut sila hubungi Bahagian Kontrak & Ukur Bahan, Jabatan Kerja Raya Pahang, Tkt.12, Kompleks Tun Razak, Bandar Indera Mahkota, 25582 Kuantan, Pahang.
Halaman 1 dari 10

Hubungi Kami

  • Pengarah Kerja Raya Negeri Pahang
  • Tingkat 9-12, Kompleks Tun Razak,
  • Bandar Indera Mahkota,
  • 25582 Kuantan, Pahang
  • Tel : +(609)-571 7000,
    Fax : +(609)-573 2837

Tarikh Kemaskini :
15 Ogos 2017

Piagam Pelanggan

Lapuran Pencapaian Bulanan PIAGAM PELANGGAN JKR Pahang terbaru 2016 boleh di dapati disini -

LAPORAN PENCAPAIAN PELANGGAN JKR PAHANG - Januari 2016 Sehingga November 2016

Pautan Berkaitan

mygov1malaysiaSPALHDNMAMPUMSCJPA1MTC