TEL : +(609)-571 7000 / FAX : +(609)-573 2837 | EMEL: jkrpahang[at]pahang.gov.my | Ikuti Kami di   JKR FACEBOOK 

Tema : Warna Asal Warna Merah kuning
msen
1. Sebutharga dipelawa daripada Kontraktor-Kontraktor yang berdaftar dengan CIDB dalam Gred G1 atau G2 atau G3 di bawah kategori ME Pengkhususan E04, E11 dan E01 dan berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM) dalam gred dan kategori berkaitan.
2. Dokumen Sebutharga akan dikeluarkan kepada wakil-wakil Kontraktor yang sah sahaja. Bagi maksud ini Kontraktor-kontraktor hendaklah membawa Sijil Perolehan Kerja Kerajaan CIDB Malaysia dan Sijil Taraf Bumiputera (Asal) yang dikeluarkan oleh Pusat Khidmat Kontraktor (PKK).
3. Borang Sebutharga yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di Pejabat Ketua Jurutera Elektrik Negeri, Cawangan Elektrik, JKR Pahang, Jalan Seri Kemunting 2, Seri Kemunting, 25100 Kuantan, Pahang tidak lewat dari jam 12.00 tengahari, 19 JAN 2017.
4. Maklumat lanjut boleh didapati di Pejabat Ketua Jurutera Elektrik Negeri, Cawangan Elektrik, JKR Pahang.

 

1. Sebutharga dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan Bertaraf Bumiputera (PKK). Memegang Perakuan Pendaftaran, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan dan Sijil Taraf Bumiputera yang masih sah.
2. Borang Sebutharga / CD Sebutharga akan dikeluarkan kepada wakil-wakil kontraktor yang sah sahaja. Bagi maksud ini, kontraktor-kontraktor hendaklah membawa Perakuan Pendaftaran (CIDB) ASAL, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan dan Sijil Taraf Bumiputera ASAL. Kegagalan tuan/puan mengemukakan surat tersebut boleh menyebabkan borang Sebutharga/CD Sebutharga tidak dikeluarkan.
3. Borang Sebutharga yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di Pejabat Ketua Penolong Pengarah Mekanikal, JKR Cawangan Kejuruteraan Mekanikal Negeri, Jalan Seri Kemunting 2, 25100 Kuantan, Pahang tidak lewat dari jam 12.00 tengahari, 08/12/ 2016.
4. Maklumat lanjut boleh didapati di Pejabat Ketua Penolong Pengarah Mekanikal, JKR Cawangan Kejuruteraan Mekanikal Negeri, Jalan Seri Kemunting 2, 25100 Kuantan, Pahang.

 

1. Sebutharga dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan Bertaraf Bumiputera (PKK). Memegang Perakuan Pendaftaran, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan dan Sijil Taraf Bumiputera yang masih sah.
2. Borang Sebutharga / CD Sebutharga akan dikeluarkan kepada wakil-wakil kontraktor yang sah sahaja. Bagi maksud ini, kontraktor-kontraktor hendaklah membawa Perakuan Pendaftaran (CIDB) ASAL, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan dan Sijil Taraf Bumiputera ASAL. Kegagalan tuan/puan mengemukakan surat tersebut boleh menyebabkan borang Sebutharga/CD Sebutharga tidak dikeluarkan.
3. Borang Sebutharga yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di Pejabat Ketua Penolong Pengarah Mekanikal, JKR Cawangan Kejuruteraan Mekanikal Negeri, Jalan Seri Kemunting 2, 25100 Kuantan, Pahang tidak lewat dari jam 12.00 tengahari, 08/12/ 2016.
4. Maklumat lanjut boleh didapati di Pejabat Ketua Penolong Pengarah Mekanikal, JKR Cawangan Kejuruteraan Mekanikal Negeri, Jalan Seri Kemunting 2, 25100 Kuantan, Pahang.

 

1. Sebutharga dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan Bertaraf Bumiputera (PKK). Memegang Perakuan Pendaftaran, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan yang masih sah.
2. Borang Sebutharga / CD Sebutharga akan dikeluarkan kepada wakil-wakil kontraktor yang sah sahaja. Bagi maksud ini, kontraktor-kontraktor hendaklah membawa Perakuan Pendaftaran (CIDB) ASAL, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan ASAL. Kegagalan tuan/puan mengemukakan surat tersebut boleh menyebabkan borang Sebutharga/CD Sebutharga tidak dikeluarkan.
3. Borang Sebutharga yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di Pejabat Ketua Penolong Pengarah Mekanikal, JKR Cawangan Kejuruteraan Mekanikal Negeri, Jalan Seri Kemunting 2, 25100 Kuantan, Pahang tidak lewat dari jam 12.00 tengahari, 09/11/ 2016.
4. Maklumat lanjut boleh didapati di Pejabat Ketua Penolong Pengarah Mekanikal, JKR Cawangan Kejuruteraan Mekanikal Negeri, Jalan Seri Kemunting 2, 25100 Kuantan, Pahang.

 

1. Sebutharga dipelawa daripada Kontraktor-Kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia ( LPIPM / CIDB )dan berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor
2. Dokumen Sebutharga akan dikeluarkan kepada wakil-wakil Kontraktor yang sah sahaja. Bagi maksud ini Kontraktor-kontraktor hendaklah membawa Sijil Perakuan Pendaftaran CIDB Malaysia (Asal), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan CIDB Malaysia (Asal) dan Sijil Taraf Bumiputera (Asal) yang dikeluarkan oleh Pusat Khidmat Kontraktor (PKK).
3. Borang Sebutharga yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di Pejabat Ketua Jurutera Elektrik Negeri, Cawangan Elektrik, JKR Pahang, Jalan Seri Kemunting 2, Seri Kemunting, 25100 Kuantan, Pahang tidak lewat dari jam 12.00 tengahari, 11/08/ 2016
4. Maklumat lanjut boleh didapati di Pejabat Ketua Jurutera Elektrik Negeri, Cawangan Elektrik, JKR Pahang

 

1. Sebutharga dipelawa daripada Kontraktor-Kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia ( LPIPM / CIDB )dan berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor
2. Dokumen Sebutharga akan dikeluarkan kepada wakil-wakil Kontraktor yang sah sahaja. Bagi maksud ini Kontraktor-kontraktor hendaklah membawa Sijil Perakuan Pendaftaran CIDB Malaysia (Asal), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan CIDB Malaysia (Asal) dan Sijil Taraf Bumiputera (Asal) yang dikeluarkan oleh Pusat Khidmat Kontraktor (PKK).
3. Borang Sebutharga yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di Pejabat Ketua Jurutera Elektrik Negeri, Cawangan Elektrik, JKR Pahang, Jalan Seri Kemunting 2, Seri Kemunting, 25100 Kuantan, Pahang tidak lewat dari jam 12.00 tengahari, 21/07/ 2016
4. Maklumat lanjut boleh didapati di Pejabat Ketua Jurutera Elektrik Negeri, Cawangan Elektrik, JKR Pahang

 

Halaman 1 dari 6

Hubungi Kami

  • Pengarah Kerja Raya Negeri Pahang
  • Tingkat 9-12, Kompleks Tun Razak,
  • Bandar Indera Mahkota,
  • 25582 Kuantan, Pahang
  • Tel : +(609)-571 7000,
    Fax : +(609)-573 2837

Tarikh Kemaskini :
15 Ogos 2017

Piagam Pelanggan

Lapuran Pencapaian Bulanan PIAGAM PELANGGAN JKR Pahang terbaru 2016 boleh di dapati disini -

LAPORAN PENCAPAIAN PELANGGAN JKR PAHANG - Januari 2016 Sehingga November 2016

Pautan Berkaitan

mygov1malaysiaSPALHDNMAMPUMSCJPA1MTC