TEL : +(609)-571 7000 / FAX : +(609)-573 2837 | EMEL: jkrpahang[at]pahang.gov.my | Ikuti Kami di   JKR FACEBOOK 

Tema : Warna Asal Warna Merah kuning
msen

1. Tawaran adalah dipelawa dari syarikat atau orang perseorangan yang berminat untuk membeli aset seperti yang berikut :

Bil Keterangan Aset Kuantiti Harga Simpanan Deposit Tender
1. Pacific Roller
No. Pend : CP 7045
(Jualan Sisa Besi)
1 RM1,000 10%
2. Isuzu Trooper  
No. Pend : CX 5104
(Jualan Sisa Besi)
1 RM450 10%
3. Fiat 540 Agri Trator
No. Pend : CJ 4109
(Jualan Sisa Besi)
1 RM250 10%
4. Tata Tiper
No. Pend : CAJ 4109
(Jualan Sisa Besi)
1 RM900 10%
 5. Tata Tiper
No. Pend : CAB 5747
(Jualan Sisa Besi)
1  RM800 10%
6. Tata Tiper
No. Pend : CAF 2879
(Jualan Sisa Besi)
1 RM800 10%
7. Tata Tiper
No. Pend : CAJ 4102
(Jualan Sisa Besi)
1 RM900 10%
8. Tata Tiper
No. Pend : CAH 1854
(Jualan Sisa Besi)
1 RM900 10%
9. Tata Tiper
No. Pend : CAE 6475
(Jualan Sisa Besi)
1 RM1,000 10%
10. Tata Tiper
No. Pend : CAC 5607
(Jualan Sisa Besi)
1 RM800 10%
11. Tata Tiper
No. Pend : CAC 5612
(Jualan Sisa Besi)
1 RM1,000 10%
12. Tata Tiper
No. Pend : CAE 6476
(Jualan Sisa Besi)
1 RM1,000 10%
13. Aveling Barford Roller
No. Pend : CAH 4513
1 RM1,100 10%
14. Clark 50B Shovel
No. Pend : CX 9834
1 RM1,000 10%
15. Batelli TS12 Roller
No. Pend : CAM 3729
(Jualan Sisa Besi)
1 RM1,200 10%
16. Mashall Powler Britania Roller
No. Pend : CB 9124
(Jualan Sisa Besi)
1 RM800 10%
17. Volvo
No. Pend : CP 2330
(Jualan Sisa Besi)
1 RM300 10%
18. Motor Grader
No. Pend : CAC 5463
1 RM15,800 10%

 

 2. Aset boleh dilihat pada 21 Februari 2014 hingga 27 Februari 2017 di antara jam 9.00 pagi hingga 4.00 petang di JKR Cawangan Kejuruteraan Negeri Pahang.

3. Tawaran sebutharga boleh dibuat dengan menggunakan Borang Sebutharga Pelupusan Aset Kerajaan (KEW-PA25) yang boleh diperolehi di alamat seperti para 5. Tawaran hendaklah sah bagi tempoh 60 hari.

4. Semua tawaran dengan maklumat lengkap hendaklah menggunakan samput surat berlakri dan ditanda no. sebutharga : JKR/CKMN/BW/BK02/2016 dan dihantar melalui pos atau dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di alamat :

Pejabat Ketua Penolong Pengarah Mekanikal
JKR Cawangan Kejuruteraan Mekanikal Negeri
Pahang Darul Makmur
Jalan Seri Kemunting 2
Tanah Putih
25100 Kuantan

5. Tarikh tutup sebutharga 28 Februari 2017, jam 12.00 tengahari. Sebutharga yang diterima lewat tidak akan dipertimbangkan.

1. Sebutharga adalah dipelawa kepada Kontraktor-Kontraktor yang berdaftar dengan CIDB & PKK, Memegang Perakuan Pendaftaran, Sijil Perolehan Kerja Kerajan dan Sijil Taraf Bumiputera yang masih sah, dalam Gred G1; Kategori ME; Pengkhususan M02.
2. Borang Sebutharga boleh didapati dari tarikh 27 FEB 2017 hingga 6 MAC 2017 di Cawangan Kejuruteraan Mekanikal Negeri Pahang.
3. Kontraktor diwajibkan menghadiri taklimat dan lawatan tapak pada 27 FEB 2017, jam 11.00 pagi dan taklimat akan diadakan sekali sahaja. Kontraktor dikehandaki berkumpul di Bangunan Kompleks Mahkamah Kuantan, Bandar Indera Mahkota, Kuantan, Pahang Darul Makmur pada tarikh dan masa yang ditetapkan.
4. Borang sebutharga akan dikeluarkan kepada wakil-wakil Kontraktor yang sah sahaja. Bagi maksud ini Kontraktor-kontraktor hendaklah membawa Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (CIDB) Asal, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (CIDB) Asal dan Sijil Taraf Bumiputera (PKK) Asal. Kegagalan tuan/puan mengemukakan surat tersebut boleh menyebabkan borang sebutharga tidak akan dikeluarkan.
5. Borang Sebutharga yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di Cawangan Kejuruteraan Mekanikal Negeri, Jalan Kemunting 2 tidak lewat dari jam 12.00 tengahari, 7 MAC 2017.

 

1. Sebutharga adalah dipelawa kepada Kontraktor-Kontraktor yang berdaftar dengan CIDB & PKK, Memegang Perakuan Pendaftaran, Sijil Perolehan Kerja Kerajan dan Sijil Taraf Bumiputera yang masih sah, dalam Gred G1 - G4; Kategori ME; Pengkhususan M03.
2. Borang Sebutharga boleh didapati dari tarikh 27 FEB 2017 hingga 6 MAC 2017 di Cawangan Kejuruteraan Mekanikal Negeri Pahang.
3. Kontraktor diwajibkan menghadiri taklimat dan lawatan tapak pada 27 FEB 2017, jam 10.00 pagi dan taklimat akan diadakan sekali sahaja. Kontraktor dikehandaki berkumpul di Bangunan Kompleks Mahkamah Kuantan, Bandar Indera Mahkota, Kuantan, Pahang Darul Makmur pada tarikh dan masa yang ditetapkan.
4. Borang sebutharga akan dikeluarkan kepada wakil-wakil Kontraktor yang sah sahaja. Bagi maksud ini Kontraktor-kontraktor hendaklah membawa Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (CIDB) Asal, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (CIDB) Asal dan Sijil Taraf Bumiputera (PKK) Asal. Kegagalan tuan/puan mengemukakan surat tersebut boleh menyebabkan borang sebutharga tidak akan dikeluarkan.
5. Borang Sebutharga yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di Cawangan Kejuruteraan Mekanikal Negeri, Jalan Kemunting 2 tidak lewat dari jam 12.00 tengahari, 7 MAC 2017.

 

1. Sebutharga dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan Bertaraf Bumiputera (PKK). Memegang Perakuan Pendaftaran, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan dan Sijil Taraf Bumiputera yang masih sah.
2. Borang Sebutharga / CD Sebutharga akan dikeluarkan kepada wakil-wakil kontraktor yang sah sahaja. Bagi maksud ini, kontraktor-kontraktor hendaklah membawa Perakuan Pendaftaran (CIDB) ASAL, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan dan Sijil Taraf Bumiputera ASAL. Kegagalan tuan/puan mengemukakan surat tersebut boleh menyebabkan borang Sebutharga/CD Sebutharga tidak dikeluarkan.
3. Borang Sebutharga yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di Pejabat Ketua Penolong Pengarah Mekanikal, JKR Cawangan Kejuruteraan Mekanikal Negeri, Jalan Seri Kemunting 2, 25100 Kuantan, Pahang tidak lewat dari jam 12.00 tengahari, 08/12/ 2016.
4. Maklumat lanjut boleh didapati di Pejabat Ketua Penolong Pengarah Mekanikal, JKR Cawangan Kejuruteraan Mekanikal Negeri, Jalan Seri Kemunting 2, 25100 Kuantan, Pahang.

 

1. Sebutharga dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan Bertaraf Bumiputera (PKK). Memegang Perakuan Pendaftaran, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan dan Sijil Taraf Bumiputera yang masih sah.
2. Borang Sebutharga / CD Sebutharga akan dikeluarkan kepada wakil-wakil kontraktor yang sah sahaja. Bagi maksud ini, kontraktor-kontraktor hendaklah membawa Perakuan Pendaftaran (CIDB) ASAL, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan dan Sijil Taraf Bumiputera ASAL. Kegagalan tuan/puan mengemukakan surat tersebut boleh menyebabkan borang Sebutharga/CD Sebutharga tidak dikeluarkan.
3. Borang Sebutharga yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di Pejabat Ketua Penolong Pengarah Mekanikal, JKR Cawangan Kejuruteraan Mekanikal Negeri, Jalan Seri Kemunting 2, 25100 Kuantan, Pahang tidak lewat dari jam 12.00 tengahari, 08/12/ 2016.
4. Maklumat lanjut boleh didapati di Pejabat Ketua Penolong Pengarah Mekanikal, JKR Cawangan Kejuruteraan Mekanikal Negeri, Jalan Seri Kemunting 2, 25100 Kuantan, Pahang.

 

1. Sebutharga dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan Bertaraf Bumiputera (PKK). Memegang Perakuan Pendaftaran, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan dan Sijil Taraf Bumiputera yang masih sah.
2. Borang Sebutharga / CD Sebutharga akan dikeluarkan kepada wakil-wakil kontraktor yang sah sahaja. Bagi maksud ini, kontraktor-kontraktor hendaklah membawa Perakuan Pendaftaran (CIDB) ASAL, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan dan Sijil Taraf Bumiputera ASAL. Kegagalan tuan/puan mengemukakan surat tersebut boleh menyebabkan borang Sebutharga/CD Sebutharga tidak dikeluarkan.
3. Borang Sebutharga yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di Pejabat Ketua Penolong Pengarah Mekanikal, JKR Cawangan Kejuruteraan Mekanikal Negeri, Jalan Seri Kemunting 2, 25100 Kuantan, Pahang tidak lewat dari jam 12.00 tengahari, 01/12/ 2016.
4. Maklumat lanjut boleh didapati di Pejabat Ketua Penolong Pengarah Mekanikal, JKR Cawangan Kejuruteraan Mekanikal Negeri, Jalan Seri Kemunting 2, 25100 Kuantan, Pahang.

 

Halaman 1 dari 4

Hubungi Kami

  • Pengarah Kerja Raya Negeri Pahang
  • Tingkat 9-12, Kompleks Tun Razak,
  • Bandar Indera Mahkota,
  • 25582 Kuantan, Pahang
  • Tel : +(609)-571 7000,
    Fax : +(609)-573 2837

Tarikh Kemaskini :
15 Ogos 2017

Piagam Pelanggan

Lapuran Pencapaian Bulanan PIAGAM PELANGGAN JKR Pahang terbaru 2016 boleh di dapati disini -

LAPORAN PENCAPAIAN PELANGGAN JKR PAHANG - Januari 2016 Sehingga November 2016

Pautan Berkaitan

mygov1malaysiaSPALHDNMAMPUMSCJPA1MTC